Joanna Pieczykolan-Miziura Oferta
 
 
 
Firma Konserwacja Dzieł Sztuki i Kopie Obrazów
świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

 1. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
 • obrazy sztalugowe:
  olej, tempera, gwasz, akryl i techniki mieszane, na podobraziach płóciennych, drewnianych i papierowych


 • malarstwo ścienne i polichromie:
  fresk, sgraffito, tempera, techniki klejowe, polichromie ścian i sufitów: plafony, polichromowane elementy wystroju wnętrz oraz elewacji obiektów np. polichromowane podbitki dachów budynków


 • rzeźby i ikony:
  drewniane, polichromowane i pozłacane


 • ramy:
  pozłacane, elementy dekoracyjne i sztukaterie pozłacane


 • Zapewniam pełny zakres prac konserwatorskich przy obrazach wraz zabiegiem dublażu na nowe podłoże.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie profilaktyki konserwatorskiej: ocena stanu zachowania kolekcji, pielęgnacji, przechowywania i transportu dzieł sztuki.
 • Stały nadzór konserwatorski nad kolekcją (zapewniam dyskrecję)
 • Prowadzenie i wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzach obiektów sakralnych oraz świeckich.
 • Przeprowadzanie badań konserwatorskich: ocena stanu zachowania i przyczyny zniszczeń
 • Badania stratygraficzne na obecność występowania oryginalnych warstw malarskich i polichromii tzw. odkrywki stratygraficzne oraz zawiązane z tym ekspertyzy konserwatorskie zawierające programy prac konserwatorskich.
 • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej do przeprowadzanych prac konserwatorskich.


 1. Nadzory konserwatorskie przy pracach remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych.

 2. Kopiowanie obrazów na zamówienie:
  malowanie artystycznych i technologicznych kopii obrazów w technice olejnej i akrylowej na podobraziach płóciennych i drewnianych połączonych z technikami pozłotniczymi.

 1. Tworzenie autorskich obrazów i ikon w technikach malarskich połączonych z technikami pozłotniczymi.

 2. Pozłotnictwo we wszystkich technikach:
  pozłacanie nowych elementów wystrojów wnętrz np. sztukaterii, nowych ram do obrazów i luster, mebli, wykonywanie pozłacanych polichromii ściennych i sufitów, plafonów, detali rzeźbiarskich

Warunki współpracy:

      Preferowany sposób dokonywania ustaleń dotyczących konserwacji to ocena stanu zachowania obiektu, wraz z wyceną prac konserwatorskich u klienta, lub w miejscu przechowywania i eksponowania obiektu (gwarancja zachowania pełnej dyskrecji dotyczącej klienta, oraz jego kolekcji) z transportem obiektów od i do klienta. Istnieje możliwość wstępnej wyceny prac konserwatorskich na podstawie przysłanej emailem dokumentacji fotograficznej obiektu, oraz informacji zawierającej jego wymiary.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz emailowego,
chętnie odpowiem na Państwa pytania. Serdecznie zapraszam do współpracy.


 
 
 
 
 
Strona główna | Konserwacja dzieł sztuki | Kopie obrazów | Pozłotnictwo | Kontakt | O mnie  
 
 
 
 
Strona rodzinna