Joanna Pieczykolan-Miziura O mnie
 
 
 
"Praca jest moją największą pasją"

    Witam serdecznie, jestem dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, specjalizacji konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej.

Wykształcenie:

       W 1994 roku ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, uzyskując tytuł artysta plastyk-jubiler.
Studia magisterskie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalizacji Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2000 roku uzyskałam tytuł magister sztuki – specjalizacja konserwator dzieł sztuki.


Doświadczenie zawodowe:

      Praca w charakterze konserwator malarstwa ściennego w firmie konserwacji dzieł sztuki "LIM" w Toruniu.
      W latach 2001-2009 praca jako konserwator malarstwa w pracowni konserwacji zabytków w Muzeum w Gliwicach.
    Od 2010 roku prowadzę własną firmę "Konserwacja Dzieł Sztuki i Kopie Obrazów" w Katowicach. Moja pracownia konserwacji dzieł sztuki dysponuje profesjonalnymi urządzeniami, narzędziami, oraz materiałami najlepszej jakości potrzebnymi do przeprowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorsko-restauratorskich przy dziełach sztuki, w tym na wyposażeniu pracowni znajduje się stół próżniowy do przeprowadzania zabiegów dublażu obrazów na nowe podłoże.

     W trakcie mojej pracy konserwatora miałam przyjemność konserwować wiele pięknych i ciekawych dzieł sztuki:
 • Autor nieznany "Ucieczka z Egiptu", malarstwo weneckie XVII w.
 • Feretron "Matka Boska Częstochowska" i "Św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus" XVIII w.
 • Autor nieznany "Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus" koniec XVIII w.
 • Szkoła niderlandzka "Św. Franciszek z Asyżu" pocz. XIX w.
 • Edgar Degas "Tancerki" ok. 1877r.
 • Ch. F. Daubigny "Spacer" ok. 1870r. "Szkic do dekoracji sztuki teatralnej" ok. 1865r.
 • Jan Stanisławski "Mokradła" ok. 1890 r.
 • Jerzy Kossak "Bitwa pod Ostrołęką" 1928r. "Powrót spod Moskwy” 1930r. "Husaria" 1922r.
 • Julian Fałat "Wilki" 1897r. "Pies i koń" koniec XIX w.
 • Wojciech Kossak "Potyczka" koniec XIX w.
 • Henryk Siemiradzki "Rusałka" 1873r.
 • Wilhelm Wach "Portret Fryderyka Wilhelma IV" 1 poł. XX w.
 • Barokowa rzeźba "Anioła"
 • Polichromie kaplicy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego w Kościele Parafialnym Żarki Miasto
  1 poł. XIX - 1 poł XX w.
 • Neoklasycystyczne polichromie ścian sieni w kamienicy z 1910r. Katowice, ul. Ligonia 31
 • Polichromie desek narożnika podbitki dachu w Kamienicy z ok. 1910 r. Katowice, ul. Żwirki i Wigury 10
  Uczestniczyłam w pracach konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych:
 • Gotyckich polichromii kaplicy w klasztorze w Lądzie.
 • XV wiecznych polichromii kościoła w Klępsku
 • XIX wiecznych polichromii sklepienia kościoła w Broniszewie
 • XIX wiecznych klasycystycznych polichromii ścian Saloniku Klasycystycznego w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum w Toruniu, Oddział Sztuki Dalekiego Wschodu.

Doświadczenie, kwalifikacje i pasja z jaką podchodzę do wykonywanych prac gwarantuje profesjonalizm i rzetelne świadczenie usług.

 
 
 
 
 
Strona główna | Konserwacja dzieł sztuki | Kopie obrazów | Pozłotnictwo | Oferta | Kontakt  
 
 
 
 
Strona rodzinna