Joanna Pieczykolan-Miziura Konserwacja - Malarstwo ścienne
 
 
  Strona główna | Obrazy sztalugowe | Rzeźba polichromowana  
 
 
 
     Pełny zakres prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych wykonanych we wszystkich technikach malarskich.

Galeria przedstawia dokumentacje fotograficzną wykonaną w trakcie i po zakończeniu
prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych przy polichromiach ściennych.


Konserwacja i restauracja polichromii neoklasycystycznych ścian klatki schodowej w kamienicy
ul.Ligonia 31 w Katowicach.

Ściana wschodnia z obrazem "Pejzaż z kamienną ławeczką".


Ściana zachodnia z obrazem "Pejzaż z antyczną świątynią".


Widok ogólny na polichromie klatki schodowej w kamienicy po konserwacji. 
 
 
 
 
Konserwacja dzieł sztuki | Kopie obrazów | Pozłotnictwo | Oferta | Kontakt | O mnie  
 
 
 
 
Strona rodzinna